Ubezpieczenie Cargo

Aby zapewnić pokrycie pełnej wartości przewożonych towarów, ich właściciel, któremu zależy na zabezpieczeniu swojego majątku, powinien każdorazowo skorzystać z ubezpieczenia cargo.

W ramach świadczonych usług przez TM Transport-Spedycja, przy współpracy z ubezpieczycielem, oferuje swoim klientom możliwość zaaranżowania dodatkowego ubezpieczenia przesyłki na czas transportu, na wyraźne życzenie i koszt klienta.

Posiadanie polisy Cargo w przypadku wystąpienia szkody transportowej, ma trzy ważne zalety:

  • CARGO zapewnia pokrycie strat do wysokości zadeklarowanej wcześniej sumy ubezpieczenia. Zatem brak ryzyka związanego z ograniczeniem wagowym wysokości odszkodowania (sdr).
  • Wypłata odszkodowania następuje stosunkowo szybciej, gdyż ustalenie odpowiedzialności za zdarzenie pozostaje po stronie ubezpieczyciela, dopiero po przyznaniu odszkodowania.
  • W zależności od wskazanego zakresu ryzyka, pokrycie strat może nastąpić również dla zdarzeń, które zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą przewoźnika.

UWAGA: szkody w przesyłkach z ubezpieczeniem CARGO podlegają standardowej procedurze reklamacyjnej.

Osoby rozpatrujące reklamacje oraz ubezpieczyciel oceni:

  • czy szkoda powstała w transporcie (odpowiednie adnotacje na dokumentacji)
  • rozmiar szkody oraz możliwości jej minimalizacji